Välkommen till Tinnitusföreningen Göteborg!

Många människor lider av oljud i öronen (tinnitus). Det har hittills inte funnits mycket att erbjuda som
behandling utöver i bästa fall några vänliga och medkännande ord. På Hörselvårdsavdelningen
Sahlgrenska Sjukhuset har man dock varit mycket aktiv med tinnitusbehandling och rehabilitering under
de senaste 15 åren.


              Tinnitusföreningen i Göteborg
| Bangatan 39 | 414 84  Göteborg | Tel: 031 - 12 20 07 | www.tinnitusgoteborg.se